No 9b


Förberedelser inför nationella proven v. 14 onsdagen 3 april

Träna gärna på följande i boken:
- Vad gör/behöver allt levande?
- Fotosyntesen/cellandningen
- Hur kan man dela in växter/djur i olika grupper?
- Kretslopp: Vattnet, näringsämnen, kolet, kvävet.
- Ekologi/Miljö
- Kroppen
- Genetik och evolution

Om du hinner: 
- Sex och samlevnad
- Droger

Tänk på att Studi har många filmer om biologi som du kan titta på som repetition.


v. 10
Tisdag: Planering av en systematisk undersökning. "Mögel på bröd"

Onsdag: Laboration: "Hur påverkas lyftkraften av saltvatten i vatten"

Fredag: Börja repetera gamla nationella prov.


Väder v. 9

Målet med veckans undervisning är att du ska kunna:
  • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
Tisdag: Ta en fysikbok och leta upp kapitlet om värme och väder. Läs sidorna som handlar om väder och klimat. Gör instuderingsfrågorna som hör till sidorna som du just läst.
Gå in på Studi och titta på 3 filmer + tillhörande quiz som är tilldelade 9b.

Onsdag: Film om hur väder och klimatförändringar hänger ihop. Väderencyklopedin

Fredag: Läs mer s. 54 och framåt. Vilka olika symboler på väderlekskartan finns det? Skriv om 3 olika väderfenomen. Hur uppstår de och vad innebär fenomenet?
Miljöarbete v. 5-7

Du ska skriva ett arbete om global uppvärmning. All info du behöver hittar du på Google classroom eller klicka på länken här. Arbetet ska vara inlämnat fredagen 8 februari. Du ska skriva allt i Google classroom.

Astronomi


Centralt innehåll: astronomi
  • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
V. 4
Tisdag:
Räkna avstånd i rymden "Färdas i rymden".
Instuderingsfrågor, finns i Google classroom.

Onsdag:
Film

Fredag:
Film, får ha med något gott att äta.


V. 3 
Tisdag: Stjärnornas livscykler 

Onsdag: Skriva rapport om mäta avstånd. 
Räkna avstånd
Genomgång om galaxer

Fredag: Olika teorier om universums uppkomst


V. 2
Tisdag: Repetera begrepp från astronomi

Onsdag: Laboration - bestämma avstånd mha triangulering

Fredag: Film om stjärnornas liv


Genetik och evolution v. 46-51


Vecka

Tisdag

Onsdag

Fredag
46
13/11

Mindmap ”Genetik och evolution”
Evolutionen s. 328-335


14/11
När hände det? – ordna händelserna i rätt ordning
Är du unik?

16/11
Genomgång av ”När hände det” och du är unik.
Människans kromosomer (övning)
47
20/11
Det handlar om gener s. 310-313

21/11
Korsningsscheman s. 314-315
Hur könet ärvs s.316
23/11
Mutationer och genteknik s. 317-319


48
27/11
DNA-analys och kloner s. 320-322, 324 och 325

28/11
Korsningsscheman
Könsbundet arv s. 323

30/11
Hur evolutionen fungerar s. 336-339

49
4/12
Olika bevis för evolutionsteorin


5/12
Repetition

7/12
STUDIEDAG
50
11/12
PROV


12/12

14/12

 
5118/12

19/12


21/12
Avslutning


Om du vill veta vad du ska kunna inför provet så klicka här Du hittar den även i google classroom.Atom- och kärnfysik v.40-45

Vecka
Tisdag
Onsdag
Fredag
40
2/10
3/10

5/10
Repetera atomen s. 200-202.
Isotoper s.203
41
9/10
Radioaktivitet, joniserad strålning. Alfa, beta och gamma s. 204
10/10
Laboration:
Mäta strålning
Titta på linjespektrum
12/10
Radioaktivitet positivt och negativt s. 205-206, 221-223.
42
16/10
Kärnklyvning och kärnenergi s.207-209
17/10
Utvecklingssamtal
19/10
Kärnkraftverk
s.210-214
43
23/10
Fusion (stjärnor), atomslagens uppkomst (kopierat material).
24/10
FN-dagen
26/10
Atombomb och vätebomb s.215-216
45
6/11
Reservtid
7/11
Reservtid
9/11
PROV

Målen inför provet ser du här

V. 45

Tisdag: Repetition

Film om: kärnkraftverk Följ med in i ett kärnkraftverk - Vattenfall och dess bränsle Kärnbränslets väg till slutförvaring
På google classroom bifogar jag ett dokument med sammanfattningar inför provet. 
Repetera genom att göra instuderingsfrågorna till kapitlet och träna på begreppen som finns på classroom. 
Träna på hur ett kärnkraftverk fungerar och vad de har för säkerhetssystem för att undvika en olycka.
Det finns filmer på Studi att titta på igenom som repetition. 

Onsdag: Repetition
Titta på filmen Nobels höjdare : På gott och ont (repetition av kursen)
Genomgång av sönderfallsserien, upptäcka och mäta radioaktivitet s. 222-227
Genomgång av sammanfattningen som finns på google classroom.


Fredag: Prov

V. 43

Tisdag: Film om Fission och fusion
Genomgång om fusion- sammanfattning
Valfri genomgång djupgående om fusion.
Arbeta med begreppen på classroom.
Arbeta med stenciler.

Onsdag: TEMADAG

Fredag: Genomgång atom- och vätebomber och dess konsekvenser.
Film som sammanfattar atom- och kärnfysik Nobels höjdare : På gott och ont ca 10 min
Arbeta med stencilerna.
Arbeta med begreppen på classroom.

V. 42

Tisdag: Genomgång om kärnklyvning och kärnenergi. Studi film om kärnreaktion

Onsdag: Hemkunskaps prov och utvecklingssamtal.

Fredag: Genomgång av kärnkraftverk. s. 210-214. Studi film om kärnkraftverk
Arbeta med viktiga begrepp inom atom- och kärnfysik.

V. 41 

Tisdag: Genomgång s. 204-206. Testa dig frågorna på s. 206. Studi Film om joniserande strålning 1 och joniserande strålning 2

Onsdag: Demonstration joniserande strålning och spektrum linjer.

Fredag: Vad finns det för positivt och negativt med joniserande strålning? s. 221-223. Studi Film om radioaktivitet + och -. Få tillbaka proven. 


V. 40 
Periodiskasystemet

Här kommer länken till det som du ska kunna inför provet: klicka här


Vecka
Tisdag
Onsdag
Fredag
34
Atomens uppbyggnad
s. 250-252.
Testa dig s. 252
Periodiska systemet s. 253-254.
Testa dig s. 254

Laboration:
-          Salt och vatten
-          Alkohol och vatten
-          Ärtor och sand
Grundämnesfamiljer s. 255-257.
Testa dig s. 257
Lär mer s. 129, 130, 137.
Studi: ”Periodiska systemet” och ”Perioder och grupper i periodiska systemet”
35
(Frivilligt)
Kemisk bindning s. 258-261
Studi: ”Periodiska systemets form”
Boken s. 262-264
Arbetsblad
Laboration:

Läxförhör periodiska systemet
Materians mysterier s. 270-273
36
Årskursens dag
Laboration
Salter består av joner s. 276-278
Salter kan framställas av syror s. 279-281
37
Olika salter s. 282-285
Oädla och ädla metaller s. 294-295
Hälsotema dag
Batterier och galvaniska element s. 296-299
Galvaniska element förstör metaller s. 300
38
Elektrolys s. 301-303
Studi elektrokemi 3 filmer
Laboration
Metaller s. 312- 313
320-323
Studi metaller 3 filmer
39
Repetition
Repetition
PROV

Energi och hållbar utveckling


Vecka
MåndagHalvklass
OnsdagHelklass
FredagHelklass
16
Utvecklingssamtal
Arbete och energi s. 174-176Energiformer s. 177-178Testa dig: 10.1-10.4 och 10.6-10.10
Effekt – arbete på tid s. 179Effekt och verkningsgradStenciler s. 237, 239-242, 250 + frågor s.242
17
Vilka energiomvandlingar sker?Läges-och rörelseenergi
Energikällor s. 180-190Jämför för- och nackdelar med de olika energikällorna
Energikällor fortsättningFilm: Ramp höjdare, energi (SLI) 30 min
18
Lovdag
Specifik värmekapacitetElektrisk effektElektriska samband
Temadag
19
Räkna med effektBestäm din effektApparaters verkningsgrad
Att omvandla och lagra energi, teknikboken s.176-180Film: Förbränningsmotorer (SLI) 15 min
Lovdag
20
Studiedag
Industriella revolutionen (1750-1915) (SLI) 18 minRepetera
Arbetsplatsdag
21
Hållbar utvecklingTeknikbok s. 182-183Vad kan vi göra?s. 191-193Repetera
Repetera
Prov 25/5

Här hittar ni länkarna till filmerna som jag har visat under lektionerna:


Film om energi

Film om förbränningsmotorer
Industriella revolutionen


Viktigt att kunna om energi

E-nivå
-          Känna till och beskriva olika energiformer
-          Beskriva några energiomvandlingar i vardagen
-          Beskriva hur energi från solen genom olika energiomvandlingar utnyttjas i vårt samhälle
-          Känna till och använda enheter för energi och effekt
-          Olika sätt att lagra energi
-          Beskriva hur värme kan spridas
-          Ge några exempel på hur värme har använts/används i olika tekniker för att lösa olika behov (uppvärmning, transporter, elproduktion, mm) 
-          Känna till några förnybara respektive icke förnybara energikällor
-          Beskriva fördelar och nackdelar med olika energikällor exempelvis när det gäller påverkan på vår miljö
-          Känna till olika sätt att producera el, hur elen distribueras och hur den används i samhället
-          Känna till hur man kan spara el hemma

C/A-nivå
-          Utföra enklare energiberäkningar
-          Förklara vad verkningsgrad är och kunna göra enkla beräkningar av denna
-          Enklare beskrivningar av ångmaskinen och förbränningsmotorn
-          Beskriva några förnybara respektive icke förnybara energikällor
Sex och samlevnadTill provet ska alla kunna:
- Sexualitet s. 148-149, 171
- Puberteten s. 150
- Anatomin s. 151-153 + stencilerna med könsorganen och "Vad händer i " (google classroom)
- Hur ett barn blir till s. 154-159
- Sex s. 160-161
- Olagligt sex s. 162 + anteckningarna (tidelag+nekrofili)
- Preventivmetoder s. 163-165
- Könssjukdomar s. 168-170
- Abort s. 174 + anteckningar

För ni som vill satsa på ett högre betyg ska även kunna ta ställning till och resonera kring 
- Könsstympning s. 173
- IVF/surrogat/adoption (se anteckningar)

Klicka på länkarna så hittar du facit till stenciler, instuderingsfrågor och "vad händer i".
Här hittar du Vad händer i? , Anatomi och instuderingsfrågor och stencilerFrån kolatom till människa

Onsdag 6/12 sitter jag med nationella prov större delen av dagen så jag lägger länken till svaren till "testa dig"-frågorna här: svar till frågorna


Vecka
Måndag
Onsdag
Fredag
45
6/11
Kol i olika former
s 160-163

8/11
Utvecklingssamtal

10/11
Kolväten och metanserien
s 164-166

46
13/11
Filtrera läsk och utvecklningssamtal
15/11
Fossila bränslen
s 167-174
Metanserien

17/11
Alkoholer
s 177-180

47
20/11
Torrdestillation
22/11
Fotosyntes och förbränning s 204

24/11
Kolhydrater
s 205-210

48
27/11
Laboration

29/11
Fetter och proteiner s 211-215

1/12
Matens väg genom kroppen
Titano Biologi s 244-245 (kopierat material)

49

4/12
Laboration
6/12
Repetera fotosyntesen +cellandning + kolets kretslopp.
Arbeta med repetitionsfrågor.

8/12
Studiedag
50
11/12
PROV

13/12
 Arbete
15/12
Arbete
51
18/12
Arbete
20/12
Crazy Day
22/12
Lov


Här hittar du länken till planeringen och vad du behöver träna på inför provet: https://drive.google.com/file/d/1vEjbBXgzmFUEtrPnNE5zEyONXNu0iHAU/view?usp=sharingLjud och ljus

V. 38
Måndag Studiedag

Onsdag 
Rätta instuderingsfrågorna
Öva begrepp

Fredag PROV

V. 37
Måndag
Laboration om ljus - laser och linser

Onsdag
Ögats delar. Ljustets väg genom ögat upp till hjärnan
Instuderingsfrågor sida 155 9.1-9.5, sida 161 9.9-9.13, sida 166 9.16-9.20

Fredag
Studi - ljusets brytning 1 och 2, färger 1 och 2
Repetera inför provet


V. 36
Måndag
Laboration om ljus - laser och speglar/linser

Onsdag
TRIVSELDAG

Fredag
Läxförhör på ljud
Ljuset ändrar riktning sidorna 162-164


V. 35
Måndag
Laboration: Var kommer ljudet ifrån?
Virtuell barbershop - ta med dig hörlurar
Örats delar
Övningar med syn 


Onsdag
Olika typer av ljus sidorna 150-155

Fredag
Ljus och speglar sidorna 158-161


V. 34

Måndag
Laborationer- stationer med ljudlaborationer

Onsdag
Genomgång, sidorna 115-117 och 119
Studi- "Musik och resonans" och "Ljudets styrka och spridning"

Fredag
Genomgång, sidorna 118, 120-123
Filmklipp från Youtube
Studi- DopplereffektV. 33
Fredag 
Mindmap
Vad är ljud?
Mäta bullernivåRepetitionsfrågor inför provet: Repetitionsfrågor och svar till frågorna.


Läxförhör fredag 7/4: Läs sidorna 11-19, 30-33, 37, 66-69, 40-43, 60, 80-81 och 122-123.Ekologi och systematik


Så här ser planeringen ut. Hela palneringen hittar du på länken 
Planering ekologiVecka
Måndag
Tisdag
Fredag
12
20/3
Vad är liv?
Levande och icke levande
21/3
Laboration
Mikroskopi
24/3
Levande och icke levande s.11-19
Arter s.25-27
13
27/3
Bakterier
s.30-33, 37
Svampar s. 66-69

28/3
Laboration
Mikroskopi + bakterieodling
31/3
Växter s.40-43
Fotosyntesen s. 60

14
3/4
Djur s.80-81
Olika djurgrupper 122-123
4/4
Laboration
Ärtor/pelargon/ vattenpest
7/4
Läxförhör
Samband i naturen s. 196-199
16
17/4
LEDIGA
18/4
Laboration
Fotosyntes pelargon
Kolla ärtor
21/4
Kretslopp s. 200-202
17
24/4
Exempel på ekosystem s. 206-215
25/4
Laboration
Ärtorna
Mikroskop tulpaner
28/4
Näringsfattig/näringsrik sjö s. 214-215
Försurning s. 216-218
Gifter s. 223
18
1/5
LEDIGA
2/5
Repetition

5/5
PROV
19
8/5
Skriva arbete
9/5
Skriva arbete
12/5
Skriva arbete
20
15/5
Redovisa
16/5
STUDIEDAG
19/5
Redovisa
Syror och baser kommer att bli en kort och intensiv kurs. Provet kommer att vara fredagen 17/3. Här kommer planeringen. 


Vecka
Måndag
Tisdag
Fredag
9


27/2
Surt och basiskt, pH-skalan, indikatorer,     s 117-122
28/2
Kärlekstemadag
3/3
Starka syror s 123-125, 129-132

10


6/3
Basiska ämnen s 126-128, 133-134

 7/3
Laboration
10/3
 Ädla och oädla metaller, s 137-139
11


13/3
Försurning, s 147-150
14/3
Laboration eller repetition


17/3
Prov
Hela planeringen och vad ni ska kunna när kursen är slut hittar ni på länken nedan. 

planering syra och baser
Teknikarbete under vecka 7. Här kommer länken till frågorna,
Teknikuppgift


Här kommer svaren till testa dig:
Testa dig Facit


Här kommer planeringen för kursen Elektricitet och magnetism: 
Planering elektricitet och magnetism

Vecka 3
Måndag - Statisk elektricitet sidor 28-29. 
Sluten krets - kycklingen
Spänning och ström sidor 30-31

Tisdag- Laboration 
Koppla lampa och batteri.
Uppdrag 4 och 5 i häftet


Fredag- Genomgång av elektriska kopplingar sidor 32-33, testa dig 33.
El under 200 år
.


Vecka 2
Måndag - studiedag

Tisdag- Laboration 
Så fungerar ett batteri


Fredag- Genomgång av batteri, atomens delar och elavfall.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Vecka 50
Måndag
Träna inför läxförhör
Repetitionsfrågorna finns här: Repetitionsfrågorna
Här kommer frågorna med högre nivå Repetitionsfrågor E/C nivå

Tisdag
Läxförhör


Vecka 49
Måndag
Genomgång,lyftkraft, vattenlås och kapillärkraft. Sidorna 108-109.
Testa dig 6.6-6.10
Studi bägge filmerna om tryck

Tisdag
STUDIEDAG

Fredag 

Räkna med tryck och kraft
Sant eller falskt 
Korsord
Alla dessa uppgifter finns i ditt lilla häfte.

Målen för tryck hittar du här: Målen

Vecka 48
Måndag
Tryck sidorna 104-106. Testa dig 6.1-6.5 eller Studi bägge filmerna om tryck.

Tisdag
Laboration
1. Luftens tryck
2. Strömning i luft
Laborationsinstruktionerna finns i era små häften.

Fredag 

Genomgång över- och undertryck,lyftkraft, vattenlås och kapillärkraft. Sidorna 107.
Testa dig 6.1-6.5, 6.6 och 6.7
Studi bägge filmerna om tryck


Vecka 47
Måndag
repetition uppgiften finns i Google Classroom
Öva inför provet
Tisdag
Repetition

Fredag 
Prov

Vecka 46
Måndag
Vad använder vi mekaniken till i vardagen (teknik)

Tisdag
Tekniklego (växlar)

Fredag
Repetition (korsord och sant eller falskt)


Vecka 45
Måndag
Räkna med hävstångslagen
Repetera viktiga begrepp inför provet

Tisdag
Tekniklego (hävstång)

Fredag
Olika demostrationer, tex knallgas, trycket runt omkring oss.


Vecka 43
Måndag 
FN-dagen

Tisdag

Hävstångslagen

Fredag
Enkla maskiner
Studi: enkla maskiner 1 och 2


Vecka 42
Måndag
Genomgång tyngdlöshet sid 86, rörelse sid 87 och krafter sid 89.
Testa dig själv sid 91 5.6-5.9
Om du hinner: läs sid 90-91 och svara på 5.10

Tisdag
Laboration

Vecka 41
Måndag
Brand och eld genomgång

Tisdag
Intro Fysik, mekanik
Laborationerna: "Hur stor är kraften?" och "Friktion"

Fredag
Få böcker
Studi- "Fritt fall" och "Krafter"


.

Öva inför provet:
Gör instuderingsfrågorna 
Sid 29      2.1-2.5
Sid 32      2.7- 2.11
Sid 34      2.16-2.20
Sid 43      3.1-3.9
Sid 67      5.1-5.3
Sid 69      5.6-5.9

Högre nivå Sid 82   5.51-5.54

Träna på korsord eller sant eller falskt
Ämnen och kemiska reaktioner

Centralt innehåll
·         Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.Viktiga begrepp:
Atom
Molekyl
Grundämne
Kemisk förening
Fysikalisk omvandling
Oxid
Värme
Metall
Icke metall
Hypotes
Densitet