No 7b


Fysik
Elektricitet och magnetism
Film om åska https://www.svt.se/vader/blixtar-och-dunderTisdag
Torsdag
Fredag
Fredag
V 40
1/10
KEMIPROV
3/10
Uppstart elektricitet och magnetism
4/10
Laboration
Få lampan att lysa, vilka ämnen leder ström?
4/10
Batteriet, serie- och parallellkoppling, s 18-21


V 41
7/10
Statisk elektricitet, s 22-23

10/10
Laboration
Serie-/parallellkoppling
av batterier
11/10
Laboration
Släpper ett motstånd fram mer ström än två?
11/10
Spänning och ström och motstånd. Elektriska kopplingar, s 24-26

V 42
15/10
Resistans, El under 200 år,
s 31-33

17/10
Laboration
18/10
Laboration
18/10
El och magnetism s 100-103

V 43
22/10
Magnetism ger el, s 104-106
24/10
FN-DAGEN
25/10
Laboration
25/10
Magnetism och rörelse 109-110

V 44
29/0
LOV

31/10
LOV
1/11
LOV
1/11
LOV
V 45


5/11
Inläsning
7/11
Laboration

8/11
Laboration
8/11
PROV
Kemi

Detta är bra att kunna inför provet

Ämnenas små beståndsdelar

 • Atomer
 • Molekyler
 • Grundämnen, kunna ge några exempel
 • Kemiska föreningar, kunna ge några exempel
 • Ge exempel på några metaller
 • Ge exempel på några icke-metaller
 • Kunna använda kemiska tecken för att beskriva atomer och molekyler
 • Kunna kemiskt tecken för några grundämnen: H, C, O, N, Na, Mg, S, Cl, Fe, Cu
 • Hantera kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.Kemiska reaktioner

 • Vad en fysikalisk omvandling är
 • Vad en kemisk reaktion är
 • Hur man kan beskriva en kemisk reaktion med ord
 • Känna till några reaktioner med syre
 • Hur man kan ta reda på om en okänd gas är vätgas, syrgas eller koldioxid
 • Att kemiska föreningar som innehåller syre ofta kallas oxider • Känna till olika typer av blandningar
 • Förstå hur olika blandningar kan delas upp (separeras)

 • Beskriva kemiska reaktioner med kemiska tecken

Här hittar du en länk till testa dig frågorna med facit. Tisdag
14.25-15.15
Torsdag
13.30-14.20/14.25-15.15
Fredag
8.15-9.05 / 9.15-10.05

Fredag
14.25-15.15
Vecka 34


20/8
Vad är NO?

22/8
Säkerhetgenomgång
kemisalen
23/8
Gasolbrännarkörkort

23/8
Studifilmer om kemi
Vecka 35
27/8
KLASSENS DAG
29/8
Laborationssäkerhet
s. 13-15
30/8
Laboration
Smälta tenn och elda magnesium
30/8
Atomer och grundämnen, s 32-36

Vecka 36
3/9
Atomer och grundämnen, s 32-36
Uppgift 1

5/9
Laboration
Lösning, slamning  och emulsion

6/9
Laboration
Vad händer med vikten?
Förändras vikten eller volymen?
6/9
Kemiska föreningar, s 37-38
Uppgift 2
Läxförhör
Vecka 37
10/9
Rena ämnen och blandningar, s 58-67

12/9
Rena ämnen och blandningar, s 58-67
13/9
Laboration
Separera sand+salt eller salt+stearin
13/9
Fast, flytande och gas, s 46-49

Vecka 38
17/9
Fysikaliska förändringar och kemiska reaktioner, s 76-79

19/9
20/9
Laboration
20/9
Kemiska reaktioner kan avslöja ämnen, s 80-83
Vecka 39


24/9
Reaktionsformler,
s 93-94

26/9
27/9
Inläsning till prov
27/9
PROV


Vecka 36:

Tisdag: Samla in läxan. Gå in på Google classroom och gå igenom begreppen som är läxan till fredag. 

Torsdag: Laboration Lösning, slamning eller emulsion?

Fredag: Laboration Vad händer med vikten?
Förändras vikten eller volymen?

Fredag: Genomgång av laborationen från torsdagen.
Läxförhör på google classroom
Genomgång av kemiska föreningar s. 37-38


Vecka 35:

Tisdag: Trivseldag, vandring

Torsdag: Laborationssäkerhet, läs i boken s. 13-15. 

Fredag (halvklass): Laboration Smälta tenn och elda magnesium.

Fredag: Atomer och grundämnen s. 32-38. Genomgång och träna begrepp.
Kunna för klara begreppen atom (s. 32), molekyl, grundämne (s. 33), kemiska tecken, kemisk formel (s. 34), metall/icke metall (s.36), kemisk förening (s.37) och blandning (s.38). Vecka 34:

Tisdag: Gå igenom vad är NO? Vad är fysik, kemi, biologi och teknik? Dela ut bok.

Torsdag: Gå igenom säkerheten i kemisalen. Titta på vanliga föremål som vi kommer att använda i kemisalen under laborationer. Namnge föremålen på en stencil.

Fredag (halvklass): Gasolbrännarkörkort- En och en ska tända och släcka en gasolbrännare för att senare under terminen få genomföra laborationer med brännaren. Repeterade vanliga föremål.

Fredag: Titta på filmer på Studi.se. 
Allt är kemi- nästan
Kemi handlar om ämnens egenskaper
Allt består av atomer
Atomens delar

Gå igenom begrepp som atom, molekyl och kemisk förening