No 7b


Kemi

 


Tisdag
14.25-15.15
Torsdag
13.30-14.20/14.25-15.15
Fredag
8.15-9.05 / 9.15-10.05

Fredag
14.25-15.15
Vecka 34


20/8
Vad är NO?

22/8
Säkerhetgenomgång
kemisalen
23/8
Gasolbrännarkörkort

23/8
Studifilmer om kemi
Vecka 35
27/8
KLASSENS DAG
29/8
Laborationssäkerhet
s. 13-15
30/8
Laboration
Smälta tenn och elda magnesium
30/8
Atomer och grundämnen, s 32-36

Vecka 36
3/9
Atomer och grundämnen, s 32-36
Uppgift 1

5/9
Laboration
Lösning, slamning  och emulsion

6/9
Laboration
Vad händer med vikten?
Förändras vikten eller volymen?
6/9
Kemiska föreningar, s 37-38
Uppgift 2
Läxförhör
Vecka 37
10/9
Rena ämnen och blandningar, s 58-67

12/9
Rena ämnen och blandningar, s 58-67
13/9
Laboration
Separera sand+salt eller salt+stearin
13/9
Fast, flytande och gas, s 46-49

Vecka 38
17/9
Fysikaliska förändringar och kemiska reaktioner, s 76-79

19/9
20/9
Laboration
20/9
Kemiska reaktioner kan avslöja ämnen, s 80-83
Vecka 39


24/9
Reaktionsformler,
s 93-94

26/9
27/9
Inläsning till prov
27/9
PROV


Vecka 36:

Tisdag: Samla in läxan. Gå in på Google classroom och gå igenom begreppen som är läxan till fredag. 

Torsdag: Laboration Lösning, slamning eller emulsion?

Fredag: Laboration Vad händer med vikten?
Förändras vikten eller volymen?

Fredag: Genomgång av laborationen från torsdagen.
Läxförhör på google classroom
Genomgång av kemiska föreningar s. 37-38


Vecka 35:

Tisdag: Trivseldag, vandring

Torsdag: Laborationssäkerhet, läs i boken s. 13-15. 

Fredag (halvklass): Laboration Smälta tenn och elda magnesium.

Fredag: Atomer och grundämnen s. 32-38. Genomgång och träna begrepp.
Kunna för klara begreppen atom (s. 32), molekyl, grundämne (s. 33), kemiska tecken, kemisk formel (s. 34), metall/icke metall (s.36), kemisk förening (s.37) och blandning (s.38). Vecka 34:

Tisdag: Gå igenom vad är NO? Vad är fysik, kemi, biologi och teknik? Dela ut bok.

Torsdag: Gå igenom säkerheten i kemisalen. Titta på vanliga föremål som vi kommer att använda i kemisalen under laborationer. Namnge föremålen på en stencil.

Fredag (halvklass): Gasolbrännarkörkort- En och en ska tända och släcka en gasolbrännare för att senare under terminen få genomföra laborationer med brännaren. Repeterade vanliga föremål.

Fredag: Titta på filmer på Studi.se. 
Allt är kemi- nästan
Kemi handlar om ämnens egenskaper
Allt består av atomer
Atomens delar

Gå igenom begrepp som atom, molekyl och kemisk förening