Ma 7b

   Taluppfattning kapitel 1

    Här kommer länken till Kikora: Länk till Kikora

 V. 35
Tisdag: 
Torsdag: Genomgång på tallinjen (heltal och decimaltal) och positionsystemet. Räkna i boken sidorna 8-11.
Fredag: Genomgång decimaltal. Räkna i boken sidorna 9-13 

V. 34
Tisdag: Dela ut böcker och repetera de 4 räknesätten
Torsdag: Genomgång på tallinjen (heltal och decimaltal) och positionsystemet. Räkna i boken sidorna 8-11.
Fredag: Genomgång decimaltal. Räkna i boken sidorna 9-13