Ma 9d

Taluppfattning kapitel 1

Här kommer länken till Kikora: kikora länken

V.39

Tisdag:
Repetera inför provet

Onsdag:
Orienteringsdag

Fredag:
PROV del 1

V.38

Tisdag:
Kikora
Blå/Röd kurs

Onsdag:
Blå/Röd kurs

Fredag:
Blå/Röd kurs
Kikora

V.37

Tisdag:
Diagnos
KIkora
Blå/röd kurs

Onsdag:
Diagnos
KIkora
Blå/röd kurs

Fredag:
Studi: Pythagoras sats
Blå/röd kurs

V. 36

Tisdag:

Problemlösning med P. S sidorna 18-19
Pythagoras, tal och mönster sidorna 20-21

Onsdag:
TRIVSELDAG

Fredag:

Diagnos

Blå/röda sidor


V.35


Tisdag:

Rätta arbetsblad 1-3
Räkna sidorna 13,14
Arbetsblad sida 4
Räkna sida 15

Onsdag:
Räkna sidorna 14
Arbetsblad sida 4
Räkna sida 15

Fredag:

Rätvinkliga trianglar - Pythagoras sats

Räkna sidorna 16, 17

V. 34

Tisdag:
Delbarhet och primtal
Räkna sidorna 9,10, 11

Onsdag:
Negaiva tal sida 12
Räkna sidorna 1-3 i häftet

Fredag:

Negaiva tal sida 12

Räkna sidorna 1-3 i häftet

V.33

Fredag:
Dela ut böcker
Räkna sidan 9, 10Här kommer hela planeringen så du vet vad ska vara gjort inför provet. Länk till planeringen


Vecka 19
Tisdag
Sidorna 145 och 146
Kikora - fortsätt med procentuppgifterna som ska vara klara 19 maj.

Onsdag
Sidorna 147 och 148
Kikora- Procent

Fredag
Sidorna 149,150


Vecka 18
Tisdag
Arbetsblad 4:3-4:6
Diagnos

Onsdag
Sidorna 143 och 144

Fredag
Kikora procent
Länk till kikora.


Vecka 17
Tisdag
Koordinater
Sidorna 110-111
Stencil

Onsdag
ANT-dag

Fredag
Genomgång mönster- linjära samband
Arbetsblad 4:3-4:6

Vecka 49
Tisdag
Studiedag

Onsdag
Vissa repeterar från kapitel 1 och 7. Ni andra räknar vidare.

Fredag
Räkna vidare enligt planeringen som finne p ålänken nedan
Planering geometri

Vecka 48
Tisdag
Höjd i triangel och triangelns area, sidorna 46 och 47.

Onsdag
Cirkelns area sidorna 48 och 49.


Fredag
Genomgång av provet del 2

Vecka 47
Tisdag
Kikora- Castor- högstadiet. välj Tal i potensform - grundpotensform 1 och 2 eller potensbegreppet

Onsdag
Uppstart geometri. Gå igenom viktiga begrepp Räkna sidorna 42 och 43.


Fredag
Parallellogrammets area sidorna 44-45. När man är klar fortsätter man på Kikora eller Intermatte.

Vecka 46
Tisdag
Repetera inför provet

Onsdag
Prov del 2.


Fredag
Genomgång av provet del 1

Vecka 45
Tisdag
Öva inför provet

Onsdag
Utvecklingssamtal


Fredag
Prov del 1


V 41
Tisdag
Sid 213 och 214
Kikora

Onsdag


Fredag


V 40
Tisdag
Gå igenom provet del 1 

Onsdag
Genomgång Stora tal och Prefix 
Räkna sid 210 och 211

Fredag
Sid 211, 212 och 213
Kikora -tilldelade uppgifter om grunder om potenser


Kapitel 1 Tal år 8

När du är klar med kapitlet ska kunna:
-          förklara hur vårt talsystem är uppbyggt
-          multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
-          förklara vad ett negativt tal är
-          addera och subtrahera negativa tal
-          skriva tal i potensform

Viktiga ord att kunna: siffror, tal, negativt tal, potens, potensform, bas, exponent

V 36
Tis sida 14 jämför pris och antal        uppgift: 41, 43, 44
      sida 18 Tali potensform                uppgift: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81

Ons  DIAGNOS

Fre  BLÅ KURS (Gör varannan uppgift på det som du behöver träna mer på) eller
      RÖD KURS (Gör varannan uppgift)


V 37
Tis  Räkna blå eller röd kurs

Ons  Räkna blå eller röd kurs

Fre  Räkna blå eller röd kurs


V 38
Tis  Prov 1 del A

Ons  träna på valfritt

Fre Prov 1 del B