Ma 9bKapitel 2 Funktioner och algebra

V. 46
Måndag: Feras gör en övning med klassen medan en grupp har muntliga nationella.

Tisdag: Se filmerna på Studi om multiplikation med parenteserkvadreringsreglerna och konjugatregeln
Räkna sidorna 64-65. Räkna klart om det är några sidor du inte hunnit med.
En grupp har muntliga nationella.

Fredag: 

V.45
Måndag: Genomgång att multiplicera in i parenteser och multiplikation av parentesuttryck (sidorna 62-63).
Räkna sidorna 62-63.

Tisdag: Öva muntliga nationella. Räkna sidorna 62-63. Fortsätt räkna vidare där du är. 

Fredag: Stencil "Tolka uttryck" och sätt in uttryck på tallinjer. Fortsätt räkna där du är.


V.43
Måndag: Genomgång- titta på olika grafer och mönster
Räkna sidorna 52-53.
Dela ut häfte med extra övningar.

Tisdag: Rita olika grafer, räkna klart fram till diagnosen och sen räkna vidare i häftet.

Fredag: Öva muntliga nationella. Räkna klart i boken och sen räkna vidare i häftet.


V.42 
Måndag: Komplettera proven för de som behövde eller räkna vidare i boken.

Tisdag: Räta linjens ekvation (film Studi) och räkna sidorna 50-51.

Fredag: Räkna vidare i boken och en övning där du ska para ihop rätt funktion med rätt graf.


V.41 
Måndag: Uppstart kapitel 2
Genomgång om funktioner. Räkna sidorna 44-45

Tisdag: Genomgång linjära funktioner. Räkna sidorna 44-47.

Fredag: Genomgång mer om linjära funktioner.
Få tillbaka proven.

Kapitel 1 tal

Planeringen för kapitlet hittar du här

Om du vill ha tips på genomgångar och uppgifter så kika gärna in på hemsidan matteboken

Vecka 36

Måndag: Genomgång tal i kvadrat s. 14 och kvadratrot s. 15.
Räkna sidorna 14-15.
Kikora (Potenser och kvadratrot)

Tisdag: Repetition av tal i kvadrat och kvadratrot. 
Fortsätt att räkna sidorna 14-15.
Kikora
Läxa till fredag titta på filmen på studi om Pythagoras sats 

Fredag: Genomgång av Pythagoras sats
Räkna sidorna 16-17.
Övning med P.S.


Vecka 35

Måndag: Genomgång negativa tal s. 12.
Räkna i boken s. 8-12
Länk till luffarschack med negativa tal. Det gäller att få 3 i rad och vinna över datorn.

Tisdag: Trivseldag med klassen

Fredag: Genomgång tal i potensform s. 13.
Alla ska vara klara med sidorna i boken tom s. 13 annars läxa till tisdag v.36

Vecka 34

Tisdag: Dela ut böcker
Genomgång av talmängder och delbarhet.
Läxa till på fredag: Kunna veta hur man kan se på ett tal om det är delbart med 2, 3, 5, 6 och 10.

Fredag: Repetition av delbarhetsreglerna. Genomgång på primtal, primfaktorer och faktorträd. 
Räkna sidorna 8-11.


Bråk och procent kapitel 5

Inför provet så ska du kunna:
- jämföra storleken på bråk
- förkorta och förlänga bråk
- räkna ut räntesatsen
- förstå och använda procent och jämförelser
- addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk

För att komma till planeringen klicka här .


Samband kapitel 4

Inför provet så ska du kunna:
- Rita ett koordinatsystem
- Ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
- Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
- Beskriva andra linjära samband
- Tolka olika typer av samband

Proven är torsdagen 28/3 och fredagen 29/3

Vecka 41

Onsdag
Genomgång av viktiga begrepp: 
- Triangel
- Cirkel, radie
- Hektar
- Skala
- Symmetri
- Spegling/rotation

Genomgång av triangelns area.

Räkna i boken sidorna 46-47
Torsdag
Genomgång av cirkelns area. 
Räkna i boken sidorna 48-49

Kikora: Area - Rektangel/triangel/cirkel

Fredag
Omvandla areaenheter. Räkna i boken sidorna 50-51.
Gemensam aktivitet.


Vecka 40

Onsdag
Arbeta 2 och 2. En ritar en bild som består av olika geometriska figurer. Därefter beskriver man hur bilden ser ut för sin kompis som ska försöka rita en likadan bild utifrån beskrivningen. 
Torsdag
Elevspel.se eller Chefrens pyramid.

Fredag
Uppstart kapitel 2 Geometri.
Genomgång av viktiga begrepp att kunna:
Area - Yta
Enheter: kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter.
Rektangel - sidorna kallas bas och höjd.
Parallellogram - långsidan kallas bas och höjden är inuti figuren.

Räkna i boken sidorna 42-45.
Procent kapitel 6


v 16


Tisdag

Prov del 1Onsdag

Olika övningar med bråk: centikuber, problemlösning och spel.
Prov för dem som varit sjuka.


Torsdag
Genomgång på procent sidorna 170-173.
Räkna sidorna 170-171.
Fortsätta med övningarna från onsdagen med centikuberna och problelösningen.Geometri kapitel 3

Här hittar du planeringen till kaptel 3: planering

v 48

Tisdag
Repetera olika vinklar och hur man mäter vinklar
Börja räkna på sidan 72 i boken.

Onsdag
Genomgång vinkelsumma och olika typer av trianglar/fyrhörningar
Räkan i boken enligt planeringen.

Torsdag

v 47

Tisdag 
Repetera de blå sidorna. 
Gör klart häftet.
Stencil med repetitionsuppgifterna och kluringar

Onsdag
Blandade uppgifter på stencil
Mattespel på datorn

Torsdag
Studi- vinklar
Genomgång de olika vinklarna
Tävling: vinkeljakt i grupperTaluppfattning kapitel 1

För att skapa ett konto på Kikora, följ länken nedan. Använd ditt googlekonto som du fått från skolan som inloggningsmetod.

https://app.kikora.com/kikora.ap?action=glink&groupid=1335534&country=se&linkid=pfpYXv6Z3x0YQqpLx6tZ2Rw1PP4%3D

V. 39
Tisdag
Blå/Röd kurs

Onsdag - Orientering

Torsdag
Prov del 1


V.38
Tisdag
Genomgång primfaktorer
Kikora
Blå/Röd kurs

Onsdag
Studi: Positionssystemet och Mayafolkets talsystem
Blå/Röd kurs

Torsdag
Binära talsystemet - 2 st filmer
Räkna vidare blå/röd kurs
Gör ett eget talsystem

V. 37
Tisdag
Räkna klart sidorna 20-21
Diagnos
Kikora

Onsdag
Diagnos
Kikora
Blå/Röd kurs

Torsdag
Diagnos
Kikora
Blå/Röd kurs

V. 36
Tisdag
Prioriteringsregler s.20-21

Onsdag
Årskursensdag/ trivseldag

Torsdag
Prioriteringsregler s.20-21
Diagnos


V. 35
Tisdag
1. Räkna sidorna 12-13
2. Spela "Håll positionerna"
3. Räkna sida 14
4. Läxa till torsdag: Stencil (2 sidor) med positionssystemet

Onsdag
1. Genomgång av dividera med 10,100 och 1000 och avrundning.
2. Räkna sidorna 14, 15, 16 och 17

Torsdag
1.  Genomgång av de fyra räknesätten.
2. Räkna sidorna 17, 18 och 19.
3. Repetera begrepp: de fyra räknesätten


V. 34
Tisdag
1. Lösa uppgift tillsammans utan att använda siffror. Visa mig hur ni tänkter.
2. Lös samma uppgift men denna gång med hjälp av sifforna.

Onsdag
1. Stå på tallinjen
2. Räkna sidorna 8 och 9
3. Kortspel

Torsdag
1. Tallinje decimaltal
2. Räkna sidorna 10 och 11
3. Kortspel
4. Räkna sida 12