Ma 8b

Vecka 41

Onsdag
Genomgång av viktiga begrepp: 
- Triangel
- Cirkel, radie
- Hektar
- Skala
- Symmetri
- Spegling/rotation

Genomgång av triangelns area.

Räkna i boken sidorna 46-47
Torsdag
Genomgång av cirkelns area. 
Räkna i boken sidorna 48-49

Kikora: Area - Rektangel/triangel/cirkel

Fredag
Omvandla areaenheter. Räkna i boken sidorna 50-51.
Gemensam aktivitet.


Vecka 40

Onsdag
Arbeta 2 och 2. En ritar en bild som består av olika geometriska figurer. Därefter beskriver man hur bilden ser ut för sin kompis som ska försöka rita en likadan bild utifrån beskrivningen. 
Torsdag
Elevspel.se eller Chefrens pyramid.

Fredag
Uppstart kapitel 2 Geometri.
Genomgång av viktiga begrepp att kunna:
Area - Yta
Enheter: kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter.
Rektangel - sidorna kallas bas och höjd.
Parallellogram - långsidan kallas bas och höjden är inuti figuren.

Räkna i boken sidorna 42-45.
Procent kapitel 6


v 16


Tisdag

Prov del 1


Onsdag
Olika övningar med bråk: centikuber, problemlösning och spel.
Prov för dem som varit sjuka.

Torsdag
Genomgång på procent sidorna 170-173.
Räkna sidorna 170-171.
Fortsätta med övningarna från onsdagen med centikuberna och problelösningen.


Geometri kapitel 3

Här hittar du planeringen till kaptel 3: planering

v 48

Tisdag
Repetera olika vinklar och hur man mäter vinklar
Börja räkna på sidan 72 i boken.

Onsdag
Genomgång vinkelsumma och olika typer av trianglar/fyrhörningar
Räkan i boken enligt planeringen.

Torsdag

v 47

Tisdag 
Repetera de blå sidorna. 
Gör klart häftet.
Stencil med repetitionsuppgifterna och kluringar

Onsdag
Blandade uppgifter på stencil
Mattespel på datorn

Torsdag
Studi- vinklar
Genomgång de olika vinklarna
Tävling: vinkeljakt i grupperTaluppfattning kapitel 1

För att skapa ett konto på Kikora, följ länken nedan. Använd ditt googlekonto som du fått från skolan som inloggningsmetod.

https://app.kikora.com/kikora.ap?action=glink&groupid=1335534&country=se&linkid=pfpYXv6Z3x0YQqpLx6tZ2Rw1PP4%3D

V. 39
Tisdag
Blå/Röd kurs

Onsdag - Orientering

Torsdag
Prov del 1


V.38
Tisdag
Genomgång primfaktorer
Kikora
Blå/Röd kurs

Onsdag
Studi: Positionssystemet och Mayafolkets talsystem
Blå/Röd kurs

Torsdag
Binära talsystemet - 2 st filmer
Räkna vidare blå/röd kurs
Gör ett eget talsystem

V. 37
Tisdag
Räkna klart sidorna 20-21
Diagnos
Kikora

Onsdag
Diagnos
Kikora
Blå/Röd kurs

Torsdag
Diagnos
Kikora
Blå/Röd kurs

V. 36
Tisdag
Prioriteringsregler s.20-21

Onsdag
Årskursensdag/ trivseldag

Torsdag
Prioriteringsregler s.20-21
Diagnos


V. 35
Tisdag
1. Räkna sidorna 12-13
2. Spela "Håll positionerna"
3. Räkna sida 14
4. Läxa till torsdag: Stencil (2 sidor) med positionssystemet

Onsdag
1. Genomgång av dividera med 10,100 och 1000 och avrundning.
2. Räkna sidorna 14, 15, 16 och 17

Torsdag
1.  Genomgång av de fyra räknesätten.
2. Räkna sidorna 17, 18 och 19.
3. Repetera begrepp: de fyra räknesätten


V. 34
Tisdag
1. Lösa uppgift tillsammans utan att använda siffror. Visa mig hur ni tänkter.
2. Lös samma uppgift men denna gång med hjälp av sifforna.

Onsdag
1. Stå på tallinjen
2. Räkna sidorna 8 och 9
3. Kortspel

Torsdag
1. Tallinje decimaltal
2. Räkna sidorna 10 och 11
3. Kortspel
4. Räkna sida 12